Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Rozwój firmy Grzegorz Lukasek Usługi kamieniarsko-betoniarskie poprzez zakup boczkarki– specjalistycznej maszyny do obróbki kamienia"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Celem operacji jest rozwój działalności firmy poprzez zakup specjalistycznej maszyny
do obróbki kamieni oraz wzrost zatrudnienia poprzez stworzenie 1 etatu do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

 

Flaga Unii Europejskiej

 

Dolina karpia

 

Leader

 

PROW

 

 

Omega green